Määrälaskenta

Kohteesta tuotetaan yksityiskohtainen, tarkka ja sijainneittain eritelty määräluettelo, jota käytetään urakkalaskentaan, kustannusarvioihin, aikataulutukseen, tilauksiin, jälkilaskentaan jne.

Kustannuslaskenta ja -suunnittelu

Arviot hankkeen kaikkiin vaiheisiin, tarveselvitysvaiheen budjetoinnista urakkalaskentavaiheeseen ja lisä- ja muutostyölaskentaan

Kustannussuunnittelulla ohjataan suunnittelua pysymään budjetissa laatutavoitteisiin tähdäten

Työmaavalvonta

Valvotaan hankkeen laadukasta toteutumista, aikataulussa pysymistä ja kustannuksia alusta takuuvaiheen loppuun asti

Kosteuskoordinaattorin ja työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Rakennuttamisen tukipalvelut

Asiantuntijapalvelua koko projektin elinkaaren ajalle, koko hankkeen projektinjohdosta ja kilpailuttamisesta aina yksittäisiin laadunvarmistustoimenpiteisiin

Kuntoarviot

Peruskuntoarviot sisältäen kustannusarviot korjaustarpeille